UTP - nowy system transakcyjny warszawskiej Giełdy

 

 

 

System transakcyjny UTP (Universal Trading Platform) to światowej klasy jakość w dziedzinie technologii, która umiejscowi GPW pośród najnowocześniejszych globalnych giełd

Od 15 kwietnia 2013 warszawska giełda funkcjonuje w oparciu o system, który spełnia najwyższe światowe standardy i rosnące wymagania uczestników rynku, a przy tym gwarantuje organizację obrotu zgodnie z globalnymi trendami. UTP, którego twórcą jest NYSE Technologies, znany jest międzynarodowym inwestorom i brokerom z największych światowych rynków – tą samą platformę obrotu wykorzystują giełdy grupy NYSE Euronext z siedzibami w Nowym Jorku, Paryżu, Lizbonie, Amsterdamie i Brukseli, jak również wiele rynków giełdowych.

W porównaniu z dotychczasowym systemem, UTP jest znacznie szybszy, bardziej wydajny, skalowalny i ma większą przepustowość, co w praktyce oznacza możliwość obsługi kilkadziesiąt razy większej liczby zleceń w danej jednostce czasu (20 tys. zleceń na sekundę vs około 850 w Warsecie). Jednocześnie czas odpowiedzi na wysłane zlecenia skróci się do poniżej jednej tysięcznej sekundy. Dzięki UTP polski rynek kapitałowy otwiera się na nowe kategorie inwestorów, w tym duże, globalne firmy inwestycyjne stosujące techniki handlu algorytmicznego. Na świecie stanowi on już od 40 do 60 proc. ogółu obrotów, a w przyszłości jego udział jeszcze wzrośnie. To także okazja do rozwoju i szansa na wzrost przychodów dla krajowych Członków Giełdy w miarę wprowadzania innowacyjnych rozwiązań.

 

System UTP dla rynku

 cele

Choć handel algorytmiczny to funkcjonalność przeznaczona w dużej mierze dla profesjonalnych inwestorów, za sprawą algorytmów znajdujących się w ofercie biur maklerskich ze strategii tej mogą również korzystać inwestorzy indywidualni. Ci, którzy nie zdecydują się aktywne wykorzystywanie tego rodzaju handlu mają inne korzyści: większą płynność i wolumen, mniejszy spread, a w rezultacie niższe koszty transakcyjne. Dzięki lepszej wydajności systemu poprawiła się jakość pracy animatorów rynku, którzy mogą składać jednocześnie wiele zleceń i animować różne klasy instrumentów. To z kolei wpływa na bezpieczeństwo i komfort inwestowania.

Po wprowadzeniu UTP GPW sukcesywnie uruchamia nowe segmenty rynku instrumentów pochodnych i nowe klasy aktywów, które dotychczas nie mogły być wprowadzane na rynek na szerszą skalę ze względu na ograniczenia technologiczne Warsetu: opcje na akcje, kontrakty terminowe na stopę procentową, czy instrumenty oparte na towarach. Dzięki temu znacząco wzrosło zróżnicowanie możliwości inwestycyjnych oferowanych na GPW.

 

Ogólna Architektura Systemu UTP

 utp system

Informacje dla partnerów biznesowych GPW (Członków Giełdy, dystrybutorów danych oraz emitentów)

Za pośrednictwem swoich wewnętrznych systemów wszyscy Członkowie Giełdy, zarówno krajowi jak i zagraniczni, mają dostęp do systemu transakcyjnego GPW na takich samych zasadach. Tym, którzy są zainteresowani jeszcze szybszym dostępem do rynków GPW, Giełda umożliwi w późniejszym terminie wykupienie usługi High Performance Access (HPA), która będzie świadczona w giełdowym centrum kolokacyjnym.

Informacje dla inwestorów indywidualnych

UTP to przełom technologiczny, ale nie wprowadził rewolucyjnych zmian w dotychczasowych zasadach obrotu, dzięki czemu inwestorzy indywidualni nie muszą adaptować się do nowego systemu. UTP oferuje szerszą paletę funkcjonalności, nowe rodzaje i typy ważności zleceń, a także umożliwia notowanie instrumentów w nowych segmentach rynku dedykowanych określonym grupom produktów, np. warrantom i produktom strukturyzowanym. Dla inwestorów indywidualnych nie oznacza to jednak zmian funkcjonalnych. Poszczególne instrumenty są też, tak jak dotychczas, notowane w systemie ciągłym lub jednolitym (w zależności od kwalifikacji GPW dokonywanej według tych samych, co obecnie kryteriów).

Zmiana technologcizna związana z UTP jest największym przedsięwzięciem IT na polskim rynku kapitałowym od kilkunastu lat.

Do pobrania:

UNIVERSAL TRADING PLATFORM (UTP) – NOWOCZESNA PLATFORMA OBROTU GPW(795 KB)

UTP(855 KB)

 

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.